Умови надання послуг (договір оферти) в електронному вигляді на сайті combiway.com

 

 
Польща

 

 

 
Україна
________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора
ПП «ГАРАНТ»
від 06.10.2020 № 06-10/20
В.М. Махортов
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання послуг з бронювання, отримання передплати за послуги з перевезення та оформлення проїзних документів, обмінних бланків, квитків та інших послуг за допомогою веб-сайту combiway.com
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Даний Договір публічної оферти про надання послуг з бронювання місць, отримання передплати за послуги з перевезення та оформлення проїзних документів, обмінних бланків, квитків та інших послуг (далі - Послуги) за допомогою Веб-сайту combiway.com (далі - договір) укладається між ПП «ГАРАНТ» з однієї сторони, та Користувачем з іншої сторони, які разом за текстом іменуються - Сторони.
1.2. Користувач, замовляючи послуги на Сайті, погоджується з умовами цього Договору.
1.3. ПП «ГАРАНТ» зобов’язується надати Користувачеві послуги з бронювання місць, оформлення, продажу проїзних документів, обмінних бланків та інші послуги, відповідно до умов Договору, а Користувач зобов’язується прийняти послуги та оплатити їх за встановленою вартістю.
1.4. Даний Договір, а також інформація про послуги розміщена на Сайті, є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України. 
2. ПОГОДЖЕНІ ТЕРМІНИ
2.1. Терміни, що вживаються у цьому Договорі, мають таке значення:
2.1.1. Сайт – веб-сайт combiway.com створений з метою надання послуг з бронювання місць, оформлення та продажу проїзних документів, обмінних бланків, а також надання інших послуг.
2.1.2. Адміністрація\Власник Сайту – ПП «ГАРАНТ», яке зареєстроване та діє відповідно до чинного законодавства України.
2.1.3. Користувач – повнолітня, дієздатна особа, яка використовує Сайт.
2.1.4. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про Користувача, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований.
2.1.5. Власник персональних даних – Адміністрація Сайту.
2.1.6. Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
2.1.7. Бронювання місця (кількох місць) - попереднє замовлення місця (кількох місць) в автобусі з відстроченням платежу на визначений строк.
2.1.8. Пасажир – особа, якій надається послуга з перевезення транспортним засобом, та яка не бере участь у керуванні ним.
2.1.9. Перевізник – компанія, яка надає послуги з перевезення пасажирів.
2.1.10. Автостанція – споруда на автомобільній дорозі для обслуговування населення, пасажирів і перевізників.
2.1.11. Платник – особа, яка безпосередньо оплачує послуги за Договором.
2.1.12. Квиток на проїзд – документ установленої форми, який підтверджує факт укладення договору перевезення.
2.1.13. Проїзний документ – документ установленого зразка, що дає право на проїзд та є договором перевезення, оформляється на відповідному бланку, а також може бути сформований в електронному вигляді.
2.1.14. Обмінний бланк – документ, який надає право отримати квиток на проїзд у касі автовокзалу, автостанції, залізничного вокзалу.
3. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ
3.1. Користувач повинен ознайомитися з цим Договором та підтвердити свою згоду з його умовами при замовленні Послуг на Сайті. Користувач надає згоду з умовами Договору шляхом встановлення позначки у відповідних полях на сторінках Сайту. Після надання такої згоди цей Договір вважається укладеним, та є базовим в офіційних взаємовідносинах між ПП «ГАРАНТ» та Користувачем\Платником.
3.2. Використання Користувачем Сайту означає, що Користувач повністю згоден із:
3.2.1. Умовами цього Договору;
3.2.2. Викладеними на Сайті умовами придбання, використання та повернення Послуг, які в свою чергу відповідають чинному законодавству України та умовам Перевізників.
3.2.3. Умовами, щодо конфіденційності
3.2.4. Умовами щодо протидії шахрайським діям.
3.2.5. Правилами перевезень.
3.3. У випадку незгоди Користувача з умовами даного Договору, він зобов’язаний негайно покинути Сайт.
3.4. Користувач/Платник може здійснити бронювання місць, придбати проїзний документ, обмінний бланк або замовити інші послуги, зареєструвавшись на Сайті, або без здійснення такої реєстрації.
3.5. Реєстрація на Сайті здійснюється шляхом заповнення відповідної форми.
4. УМОВИ БРОНЮВАННЯ, КУПІВЛІ КВИТКІВ ТА ІНШИХ ПОСЛУГ НА САЙТІ
4.1. Під час бронювання місць, купівлі проїзних документів або інших послуг на Сайті Користувач/Платник надає згоду з умовами цього Договору та іншими умовами викладеними на Сайті.
4.2. Під час бронювання місць, купівлі проїзних документів або інших послуг на Сайті Користувач/Платник надає згоду на збирання та обробку персональних даних Адміністрацією Сайту.
4.3. Під час бронювання місць, купівлі проїзних документів або інших послуг на Сайті Користувач/Платник зобов’язується вказати достовірні персональні дані свої та Пасажира, шляхом заповнення відповідної форми. У випадку надання Користувачем/Платником/Пасажиром неправдивої інформації ПП «ГАРАНТ» Користувач/Платник/Пасажир приймає на себе всі комерційні ризики, які можуть виникнути (повернення квитків, оплата вартості внесення змін, оформлення нового замовлення, зміни тарифу, повернення грошових коштів та ін.).
4.4. У випадку зміни персональних даних вказаних у п. 4.3. Користувач/Платник зобов’язується негайно повідомити ПП «ГАРАНТ» про такі зміни. У випадку не повідомлення ПП «ГАРАНТ» про такі зміни, Користувач/Платник/Пасажир приймає на себе всі комерційні ризики, які можуть виникнути (повернення квитків, оплата вартості внесення змін, оформлення нового замовлення, зміни тарифу, повернення грошових коштів та ін.).
4.5. Після здійснення бронювання місця на Сайті Користувачу\Платнику на електронну пошту приходить підтвердження такого бронювання. У вказаному підтвердженні зазначається наступна інформація: номер бронювання, дата, час та місце відправлення, маршрут, строк, протягом якого Користувач\Платник має право придбати проїзний документ на заброньоване місце, та спосіб оплати, також може вказуватися інша інформація.
4.6. Якщо Користувач\Платник забронював місце і не оплатив вартість проїзного документу протягом відповідного строку, таке бронювання буде автоматично скасовано. Жодних штрафних санкцій за скасування неоплаченого бронювання не передбачено.
4.7. Після купівлі квитка на Сайті Користувачу/Платнику на електронну пошту надходить проїзний документ в електронній формі.
4.8. Проїзний документ є підтвердженням факту надання Користувачу послуг ПП «ГАРАНТ»
4.9. Оплату вартості квитка Платник здійснює відповідно до тарифів та у спосіб, вказаний на Сайті.
4.10. Платник дає згоду на обробку своїх персональних платіжних даних.
4.11. Адміністрація Сайту залишає за собою право відмовити Платникові у наданні послуг або додатково запитати копію посвідчення особи та ідентифікаційного коду (для резидентів) власника банківської картки, якщо буде достатньо підстав вважати, що транзакція по банківській картці, за допомогою якої були оплачені Послуги, може бути визначена шахрайською.
4.12. Користувач може придбати у ПП «ГАРАНТ» обмінний бланк. Для обміну обмінного бланку на проїзний квиток Користувач/Пасажир повинен звернутися до каси Автовокзалу/Автостанції/Залізничного вокзалу. Обмін обмінного бланку безоплатний.
4.13. Користувач надає згоду з тим, що після проходження реєстрації на Сайті Адміністрація буде направляти на електрону пошту Користувача листи та повідомлення, в тому числі рекламного характеру. Користувач має право відмовитися від такої розсилки.
4.14. Вказуючи номер телефону в анкеті Сайту, Користувач автоматично надає згоду отримувати смс-повідомлення рекламного характеру від ПП «ГАРАНТ». Відмовитися від отримання таких повідомлень Користувач може шляхом вказаним в смс-повідомленні.
5. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КВИТКА
5.1. Платник має право повернути грошові кошти за невикористаний проїзний документ.
5.2. Підставою скасування проїзного документу та повернення грошових коштів є надіслана до ПП «ГАРАНТ» відповідна заява, що розміщена на Сайті.
5.3. У заяві про повернення коштів за невикористаний проїзний документ необхідно вказати особисті персональні дані особи, яка здійснювала оплату вартості проїзного документу.
5.4. З метою запобігання можливого шахрайства при оформленні заяви, Платник повинен надати копію паспорту та ідентифікаційного коду, якщо особа не має ідентифікаційного коду з релігійних переконань, така особа надає копію сторінки паспорту з відповідною відміткою.
5.5. Фіксація, приймання та обробка заяви здійснюється Адміністрацією Сайту з 9:30 до 19:00 у будні дні, та з 10:00 до 17:00 у вихідні дні тижня.
5.6. Сума, яка підлягає поверненню встановлюється в кожному випадку індивідуально Перевізником, відповідно до умов надання послуг Перевізником.
5.7. Грошові кошти за невикористаний проїзний документ повертаються у той самий спосіб та на ті ж самі реквізити, за допомогою яких була здійснена оплата квитка.
5.8. Заяви, відповідно до чинного законодавства України, розглядаються протягом одного місяця.
5.9. Для повернення Користувачем/Платником/Пасажиром обмінного бланку, або отриманого квитка на проїзд за цим бланком, Користувач/Платник/Пасажир повинен звернутися в касу автовокзалу/автостанції/залізничного вокзалу.
6. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
6.1. Конфіденційною за цим Договором вважається будь-яка інформація надана Користувачем\Платником\Пасажиром під час бронювання місць, купівлі, повернення проїзних документів або замовлення інших Послуг на Сайті, включаючи, але не обмежуючись цим: прізвище, ім’я по батькові, ідентифікаційний код, номер телефону, адреса електронної пошти, банківські реквізити тощо.
6.2. Користувач/Платник/Пасажир надає згоду на збір та обробку персональних даних Адміністрації Сайту та партнерам ПП «ГАРАНТ» з метою надання якісних Послуг за цим Договором.
6.3. Адміністрація Сайту гарантує, що використання персональних даних Користувача/Платника/Пасажира здійснюється лише з метою надання Послуг за даним Договором.
7. АВТОРСЬКІ ПРАВА
7.1. Усі матеріали викладені на Сайті належать ПП «ГАРАНТ» або його партнерам. Усі матеріали захищенні авторськими правами та правами інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись оформленням Сайту, назвами, торговельними знаками, логотипами, текстами, правами на бази даних та інші елементи Сайту.
7.2. Користувач не має права частково або повністю копіювати, поширювати, або в іншій формі використовувати чи відтворювати контент Сайту або основний програмний код без попереднього узгодження з ПП «ГАРАНТ».
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Сторони за цим Договором несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
8.2. Сторони домовилися, що всі суперечки та спори, які виникли за цим Договором вирішуються шляхом переговорів.
8.3. У випадку неможливості вирішення суперечки та спору шляхом переговорів Сторони звертаються до суду відповідно до чинного законодавства України.
8.4. У випадку надання Користувачем\Платником\Пасажиром неправдивої інформації ПП «ГАРАНТ», Користувач\Платник\Пасажир приймає на себе всі комерційні ризики, які можуть виникнути (повернення квитків, оплата вартості внесення змін, оформлення нового замовлення, зміни тарифу, повернення грошових коштів та ін.).
8.5. У випадку не повідомлення Користувачем/Платником/Пасажиром ПП «ГАРАНТ» про зміну персональних даних, Користувач\Платник\Пасажир приймає на себе всі комерційні ризики, які можуть виникнути (повернення квитків, оплата вартості внесення змін, оформлення нового замовлення, зміни тарифу, повернення грошових коштів та ін.).
8.6. ПП «ГАРАНТ» не несе відповідальність за порушення прав Пасажира Перевізником. У випадку такого порушення Пасажир повинен звертатися безпосередньо до Перевізника.
8.7. У випадку порушення Пасажиром правил перевезення, правил перетинання державного кордону, норм чинного законодавства України та міжнародних правових актів Перевізник має право відмовити Пасажиру в наданні послуг з перевезення без здійснення жодних компенсацій Пасажиру/Платнику/Користувачу.
9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
9.1. Даний Договір діє з моменту надання Користувачем згоди з Договором, та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
9.2. У випадках не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

Помилка

Ок
Відміна
Ок