Zwrot biletów


Dla zwrotu biletu należy wypełnić specjalny formularz Wniosku. 

Wniosek wypełnia się w zależności od  waluty, w której był opłacony bilet: 
  • ​​Wniosek dla zwrotu biletu opłaconego w hrywnach (pobierz).
  • Wniosek dla zwrotu biletu opłaconego w złotych (pobierz).
Należy pamiętać, że wszystkie pola Wniosku muszą być obowiązkowo wypełnione. Informacja powinna być kompletną, aktualną i rzeczywistą w momencie wypełniania Wniosku. W przypadku zgłoszenia Wniosku z niepełną albo nie rzeczywistą informacją, taki Wniosek nie będzie rozpatrzony.
 Po wypełnieniu wniosku należy odskanować dowód osobisty i INN (jeżeli nie ma kodu, stronę dowodu z odpowiednią adnotacją) i wysłać razem z Wnioskiem na adres e-mail refund@combiway.com
 
Zgodnie z art. 901 kodeksu CYWILNEGO Ukrainy na podstawie umowy o świadczeniu usług, jedna strona (wykonawca) zobowiązuje się do nadania drugiej stronie (klienta) usługi, a klient zobowiązuje się zapłacić wykonawcy określoną summe za usługi, jeśli inne umowy nie byli ustalone.
 
Między SP. z o. o. "COMBIWAY UKRAINE" i Użytkownikiem / Klientem / Płatnikiem zawarta umowa oferty, rozmieszczona na stronie https://combiway.com. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dla zwrotu środków Płatnik zobowiązany jest dostarczyć kopię paszportu i kodu identyfikacyjnego; w przypadku gdy osoba nie posiada numeru identyfikacyjnego z przyczyny przekonań religijnych, to ona może nadać  kopię strony paszportu z odpowiednią adnotacją.
 

Ważne!

Wnioski rejestrowane są od 9:30 do 19:00 w dni powszednie i od 10.00 do 17.00 w weekendy.Bez zgłoszenia wypełnionego Wniosku środki za bilet ni podlegają zwrotu. Kwota za niewykorzystany bilet ustala się indywidualnie przez przewoźnika, i zależy od terminu zgłoszenia Wniosku. Do obliczenia dokładnej kwoty zwrotu należy zadzwonić do naszego biura obsługi. Środki pieniężne będą zwrócone w ten sposób, w jaki była dokonana płatność i osobie, która płaciła za bilet. Czas zwrotu kosztów trwa do 30 dni.

 

Błąd

Ок
Skasowanie
Ок